Информация
Информация
Enthusiast
Enthusiast
Бард
Книгомания
Новини

Цочо Бояджиев

Цочо Бояджиев
Цочо Христов Бояджиев (25 септември 1951, Троян) е български философ, историк и преводач. Цочо Бояджиев е един от водещите български учени-хуманитаристи, основоположник на философската медиевистика у нас. Преподава история на античната и средновековната философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (Лувен) и на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена). Автор е на редица студии и монографии, учебни помагала, съставил е няколко антологии и сборници с философски текстове. Учредител е на Института за изучаване на средновековна философия. Превежда от латински, старогръцки и немски. Биография Образование Цочо Бояджиев е възпитаник на Немската гимназия в Ловеч (1965-1970). Завършва специалност философия в СУ „Св. Климент Охридски“ (1972-1976). Доктор по философия с дисертация на тема „Съвременното немско платонознание“ (1980). Доктор на философските науки с дисертация на тема „Ренесансът на XII век: природата и човекът“ (1990). Специализации [редактиране] 1988-1989, 1993 - Тюбинген 1998-1999 - Кьолн 2000 и 2003 - Берлин 2002 - Будапеща 2005 - Рим Професионално развитие Професор във Философския факултет на СУ (от 1992). Гост-професор в Нов български университет (от 1999). Научни интереси Основните му научни интереси са във философията, предшествала модерните времена, главно от Средновековието, но също и античната и ренесансова мисловност. Членство в професионални сдружения Директор на Института за средновековна философия и култура, София Член на Международното общество за изследване на средновековната философия, Лувен Редовен член на Европейската академия на науките и изкуствата, Виена Член-кореспондент на Берлинското научно общество Редовен член на Ерфуртската академия на науките Общество за философия на средновековието и ренесанса, Берлин Членство в редакционни колегии [редактиране] издателска поредица „Bibliotheca Christiana“ (от 1991) списание „Философски преглед“ (от 1992) издателска поредица „Архив за средновековна философия и култура“ (от 1994) издателска поредица „Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters“ (от 1995, Холандия/Германия) списание „Християнство и култура“ (от 2003) (заедно с колегите си от Философския факултет на СУ проф. д.ф.н. Георги Каприев и проф. д.ф.н. Калин Янакиев) Поезия и фотография Стихотворения на Цочо Бояджиев са били публикувани, още когато е студент, и по-късно излизат в сборници. Бояджиев се изявява също и като фотограф, с участие в изложби. Библиография Научни трудове 1985 - Неписаното учение на Платон, София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. 1988 - Студии върху средновековния хуманизъм. 1990 - Античната философия като феномен на културата. (второ издание, 1994 - София: Любомъдрие, 144 с. (ISBN 954-8334-03-8); немско издание, Вюрцбург 1995) 1991 - Ренесансът на XII век: Природата и човекът, София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. 1992 - Августин и Декарт: Размишление върху основанията на модерната култура, София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 120 с. 1998 - Кръговрат на духа: Философски есета и студии от Платон до Фичино, София: ЛИК, 208 с. (ISBN 954-607-173-0) 2000 - Нощта през Средновековието, София: Софи-Р, 640 с 2007 - Loca remotissima: студии по културна антропология на европейското средновековие, София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 448 с. (ISBN 978-954-638-144-6) Поезия 1999 - Пясъчен хълм: Стихотворения 1970-1974, София: Факел, 1999 (ISBN 954-411-064-X) 2000 - Пастир на думи, София: Издателско ателие Аб, 2000 (ISBN 954-737-082-0) 2002 - Прозорец на север, София: Издателско ателие Аб, 2002 (ISBN 954-737-247-5) 2005 - Сбогуване с предмети и други живи същества, София: Издателско ателие Аб, 2005 По-важни преводи 1991 - Бонавентура. Пътеводител на ума към Бога. За възвеждането на изкуствата към теологията. София: ИК „Критика и хуманизъм“. 1992 - Марсилио Фичино. Коментар върху Платоновия „Пир, за любовта“. София: изд. ГАЛ-ИКО. 1992 - Св. Августин. За природата на доброто и За благодатта и свободата на волята, София: „София Ангелова“. 1992 - Хонорий Августодунски. Светилник, или свод на цялото християнско богословие. София: „Критика и хуманизъм“. 1994 - Джовани Пико делла Мирандола. За съществуващото и единното. София: Семинар 333. 1995 - Майстер Екхарт. Проповеди и трактати, София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 1995, 310 с. (ISBN 9789540708416) 1995 - Лоренцо Вала. За свободното произволение. София: Семинар 333. 1998 - Николай Кузански. За не-другото. София: „ЛИК“. 1999 - Цезарий от Хайстербах. Диалог за чудесата. София: „ЛИК“. 2003 - Тома от Аквино. Сума на теологията. Част I. Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство Изток-Запад, 2003, 1804 с. (ISBN 9543216177)[9] 2005 - Тома от Аквино. Сума на теологията. Част II/1. Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство Изток-Запад, 2005, 1768 с. (ISBN 9543210845) 2005 - Плотин. Енеади. София: Издателство Изток-Запад, 2005, 872 с. (ISBN 9543211736) 2009 - Тома от Аквино. Сума на теологията. Част II/2. Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство Изток-Запад, 2009, 2504 с. (ISBN 9789543216154) 2012 - Тома от Аквино. Сума на теологията. Част III. Превод от латински Цочо Бояджиев. София: Издателство Изток-Запад, 2012, 1480 с. (ISBN 9789543219704)
Ред:
Покажи:
Историко-философски изследвания. Том 1 Античност
26,00лв. 23,40лв.
Културологичният подход тръгва от убеждението, че - въпреки дори най-драстичните противоречия между ..
Нощта през Средновековието
30,00лв. 27,00лв.
Kогато „попаднах“ на темата на тази книга, аз – естествено – не си давах ясна сметка за пътя, който ..
От Плитон до Висарион
18,00лв. 16,20лв.
„Представеният текст съставлява литературната основа на изнесения от мен лекционен курс пред с..
Пътят на човека. Фотографии
15,00лв. 13,50лв.
Пътят на човека... Независимо откъде минава и колко спирки има, краят му е там, където свършват в..