Информация
Информация
Жанет 45
Hybrid books
Колибли
изток-запад
Колибри
Новини

Биляна Валериева

Д-р Биляна Валериева е музикален терапевт и педагог. Възпитаник е на Софийския Университет, където придобива бакалавърска степен по музикална педагогика, магистърска степен по инструментално изкуство и педагогика (цигулка), а по-късно защитава докторат по музикална терапия. От 2008 година е преподавател в катедра "Музика" и води лекционни курсове по "Музикотерапия" и "Методика на музикалното изкуство".

Провежда музикотерапевтични сесии с деца и възрастни от 2007 година, а от 2011 година дейността е насочена основно към прилагането на музикотерапия при деца със специални потребности.

Няма налични продукти.