Информация
Информация
Enthusiast
Enthusiast
Бард
Книгомания
Новини

Бизнес. Икономика. Право.

Бизнес и икономическа литература.

Филтрирай по категория

Ред:
Покажи:
Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България
17,00лв.
15,30лв.
Книгата е сравнителноправен анализ на законодателствата на Италия и България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобито..
Наказателен процес. Сборник нормативни актове. 2. издание 2015
7,30лв.
6,60лв.
Изданието съдържа: Наказателно-процесуален кодекс (НПК); Закон за специалните разузнавателни средства (ЗСРС); Закон за защита на л..
Данъчно облагане и счетоводно приключване 2015
32,40лв.
29,20лв.
Изданието съдържа нормативните текстове на Закона за корпоративното подоходно облагане, на Закона за данъците върху доходите на физическите ..
Международно наказателно право
18,00лв.
16,20лв.
Настоящият учебник е насочен най-вече към студентите по право, които изучават „Международното наказателно право” като избираема ..
Кодекс за социално осигуряване
22,80лв.
20,50лв.
Изданието съдържа: актуализиран текст на Кодекса за социално осигуряване след приетите от парламента изменения и допълнения в Социални..
Кодекс на труда – 2015 г.
12,00лв.
10,80лв.
Актуализиран текст на Кодекса на труда след измененията и допълненията в КТ от 11 август 2015 г. (ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г.) ..
Война и маркетинг. Икономика. Растеж
17,50лв.
15,80лв.
Книгата представя основните аналитични инструменти, необходими в маркетинга по време на въоръжен конфликт. ..
Реклама. Публичен брандинг. Нормативна уредба
16,00лв.
14,40лв.
„С любовна загриженост изследваме рекламата, публичният брандинг и нормативната уредба. Изследването ни е от такъв тип, какъвто до сег..
Потребителско право
15,00лв.
13,50лв.
Учебникът по потребителско право обхваща лекционния курс по едноименната дисциплина, преподавана в Юридическия факултет на УНСС като изборна..
Институционална икономика
20,00лв.
18,00лв.
Авторизиран курс лекции на доц. д-р Марчо Марков, който повече от десетилетие изнася лекции по институционална икономика пред студентите от ..