Информация
Информация
Жанет 45
Hybrid books
Колибли
изток-запад
Колибри
Новини

Бизнес. Икономика. Право.

Бизнес и икономическа литература.

Филтрирай по категория

Ред:
Покажи:
Кодекс на труда – 2015 г.
12,00лв.
10,80лв.
Актуализиран текст на Кодекса на труда след измененията и допълненията в КТ от 11 август 2015 г. (ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г.) ..
Война и маркетинг. Икономика. Растеж
17,50лв.
15,80лв.
Книгата представя основните аналитични инструменти, необходими в маркетинга по време на въоръжен конфликт. ..
Реклама. Публичен брандинг. Нормативна уредба
16,00лв.
14,40лв.
„С любовна загриженост изследваме рекламата, публичният брандинг и нормативната уредба. Изследването ни е от такъв тип, какъвто до сег..
Потребителско право
15,00лв.
13,50лв.
Учебникът по потребителско право обхваща лекционния курс по едноименната дисциплина, преподавана в Юридическия факултет на УНСС като изборна..
Институционална икономика
20,00лв.
18,00лв.
Авторизиран курс лекции на доц. д-р Марчо Марков, който повече от десетилетие изнася лекции по институционална икономика пред студентите от ..
Актуални въпроси на предварителния договор
12,00лв.
10,80лв.
Изданието представя цялостно изследване и преглед на тълкувателната съдебна практика и тази по чл. 290 от ГПК относно актуалните въпроси на ..
Компетенцията на Народното събрание
29,00лв.
26,10лв.
Това e първото цялостно и завършено научно изследване, посветено на компетенцията на Народното събрание на Република България. Анализиран..
Неизпълнение на договора
36,00лв.
32,40лв.
Изданието представя цялостно изследване на основните моменти в правната уредба на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлага..
Теория на правото
25,00лв.
22,50лв.
Първата част на изданието е посветена на понятието „право”.  В нея са представени основни правни въпроси: система и структу..
Правен режим на културното наследство в Република България
5,00лв.
4,50лв.
Изборът на темата на настоящето изследване е продиктуван от необходимостта от адекватна, хармонизирана с принципите на международните актове..