Информация
Информация
Жанет 45
Hybrid books
Колибли
изток-запад
Колибри
Новини

Архитектура

Ред:
Покажи:
Строителният гений на българите през вековете
60,00лв.
54,00лв.
Това е първата книга, която разглежда въплъщенията на българския строителен гений от древността до днес. В нея са маркирани различните пе..
Градоустройствени паралели: България и светът - хроника
20,00лв.
18,00лв.
Книгата представлява енциклопедична летопис на събития, факти и явления в градоустройството и архитектурата, дадени паралелно за България..
Съвременните търговски сгради в България 1990-2010
26,00лв.
23,40лв.
Авторът е избрал нестандартен формат за представяне на своята тема. Запазвайки научната структура и важните елементи при такъв тип разраб..
Ориентираната към услуги архитектура за бизнеса
20,00лв.
18,00лв.
Изданието е предназначено за първоначално запознаване с концепциите на широк кръг от специалисти - бизнесмени, програмисти и др. В дълбоч..
Градоустройствена акустика
20,00лв.
18,00лв.
Монографията третира едно относително ново интердисциплинарно направление, което заема общата област между Градоустройството и Акустиката..
За фасадата в българската архитектура през втората половина на XX век
22,00лв.
19,80лв.
Проблемът за фасадата в България има своя специфика. Актуалността му се определя от необходимостта на бъдат изяснени средствата и професи..
Храм-паметник „Св. Александър Невски“
6,00лв.
5,40лв.
Книгата е история на организацията, строителството и украсата на храм-паметник "Св. Ал. Невски". Чрез богат архивен материал авторката просл..
Три храма, три религии - една земя, наричана българска
25,00лв.
22,50лв.
Книгата дава възможност да погледнем и в храма на "другия": за християните - в джамията и синагогата; за православните - в католическата и п..
Териториално устройство
25,00лв.
22,50лв.
В учебника "Териториално устройство" се разглеждат развитието на едропространствените решения, особеностите на съвременното териториално уст..
Съкровищата на изкуството
89,00лв.
80,10лв.
Този том, който е пръв от поредица от три книги, посветени на ролята на ЮНЕСКО в опазването на паметниците на световно културно наследств..