Информация
Информация
Жанет 45
Hybrid books
Колибли
изток-запад
Колибри
Новини

Екология

Ред:
Покажи:
Тревни площи
9,00лв.
8,10лв.
Тревните площи са "белите дробове" на нашата планета. Милиони години те естествено са се самопроизвеждали, докато хората достигат ..
Рискметрия в екологичната сигурност
25,00лв.
22,50лв.
Развитието на екологичната сигурност се дължи на глобализацията на екологичните проблеми. Те са резултат от новите взаимоотношения и зави..
Основи на екологията
25,00лв.
22,50лв.
Учебникът "Ocнoви нa екoлoгиятa" е пpеднaзнaчен зa cтуденти, млaди нaучни paбoтници, cпециaлиcти, екcпеpти, пpепoдaвaтели и дoктopaнти, кaкт..
Екология и икономика, икономика и екология (единство или несъвместимост)
14,00лв.
12,60лв.
Изданието представя десет основни теми - Общество и природа - специфика на взаимодействието, Научно-техническа революция и екология, Природн..
Екология
23,00лв.
20,70лв.
Книгата обхваща теми, които представят историята и състоянието на екологията; целите, методите и законите в екологията; живото вещество и жи..
Дендрохронология,кратък курс
8,00лв.
7,20лв.
Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от Лесотехническия университет и Биологическия факултет на СУ "Св.Кл.Охридски", спе..