Информация
Информация
Enthusiast
Enthusiast
Бард
Книгомания
Новини

Учебници и помагала

Филтрирай по категория

Ред:
Покажи:
Анализ на търговския бизнес
6,00лв.
Евроинтеграционните процеси поставят пред фирмения мениджмънт редица нови предизвикателства в процеса на разработване на управленски реше..
История на националното и световното стопанство
6,00лв.
Предлаганият учебник ''История на националното и световното стопанство'' е предназначен за студентите от икономическите висши учебни заве..
Философия. Философия и методология на социалните науки
6,00лв.
Този трети том на учебника по философия е кратко въведение в обширната проблематика на философията и методологията на социалните науки. В..
Философия. Философската проблематика в историята на човешката култура
6,00лв.
Въпреки че е замислен като средство за самостоятелна подготовка, "Философска проблематика в историята на човешката култура" е учебник, а ..
Философия. Систематична философия
6,00лв.
Този учебник изглежда по-обемист и по-труден, отколкото е в действителност. Но информацията, традиционно включвана в систематичните филос..
Преки чуждестранни инвестиции, растеж и миграция
6,00лв.
Настоящата монография се състои основно от две части. В първа глава се разглежда влиянието на преките чуждестранни инвестиции върху иконо..
Панорама на институционалната икономическа мисъл
6,00лв.
В "Панорама на институционалната икономическа мисъл" се стремим да покажем разнообразието в съвременните институционални икономически тео..
Икономическа социология
2,99лв.
Икономическата социология е сравнително нова научна дисциплина. По-продължително време тя се проподава пред студентите от специалност Ико..
География и икономика за 6 клас (учебник)
20,36лв.
18,30лв.
Учебникът спомага за: съдейства за формиране на ценностната система на ученика; създава интерес към непознатите континенти и океани; пока..