Информация
Информация
Hybrid books
изток-запад
Колибли
изток-запад
Колибри
Новини
Математика за 1. клас /ново издание/

Математика за 1. клас /ново издание/

0 гласа
Корична цена: 9,60лв.
Цена: 8,60лв.
 

Описание

Заповед за одобрение: РД09–1565/08.02.2017 г.

Учебникът е основният компонент от новата учебна система по математика за 1. клас. Образователното съдържание, включено в него, напълно отговаря на целите и изискванията на новата учебна програма. Темите са подредени в определената с програмата последователност.

В учебника са приложени изключително богати и разнообразни възможности за усвояване на:
 • числата от 0 до 20, десетиците до 100 и действията събиране и изваждане с тях;
 • геометричните фигури (отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник и кръг);
 • умения за ориентиране в ситуации от реалния свят и описването им чрез математически модели.
Овладяването на аритметичните и геометричните знания е представено в единство, като водеща е ролята на аритметичните. Особено внимание е обърнато на овладяването на връзката между различните действия. Представени са ясни и точни алгоритми за решаване на различни видове задачи. Предложени са варианти в начините за изчисляване, като децата се насочват към търсенето, осмислянето и избирането на най-рационалния начин за пресмятане. Основна функция при разработването и обясняването на новите понятия е отредена на илюстрациите в учебника.
Основа:21 см
Височина:29 см
ISBN:9789541810125
Тегло:0.22 кг
Език: Български
Корица: Меки корици
Брой страници: 136 + 10 с. цветно приложение за изрязване
Година на издаване: 2017
Издателство:БУЛВЕСТ 2000
Категории: Учебници и помагала, 1 клас, Учебници, Математика

Коментари за книгата

Книги от същия автор
 • Приказни пътечки: сборник с текстове, игри и песни за децата от 1 група
 • Комплект работни листове за първа група в детската градина.
 • Комплект дидактични табла за първа група на детската градина. Програмна система "Приказни пътечки"
 • Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание
 • Сборник с текстове, игри и песни за децата от първа група на детската градина
 • Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри и песни за децата от втора група
 • Книга за учителя за втора група в детската градина
 • Комплект работни листове за втора група в детската градина
 • Комплект дидактични табла за втора група в детската градина
 • Приказни пътечки: сборник с текстове, игри и песни за децата от трета група на детската градина
 • Любопитна пътечка към математиката за трета група в детската градина
 • Книга за учителя в трета група в детската градина. Програмна система "Приказни пътечки"
 • Комплект дидактични табла за трета група на детската градина
 • Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание
 • Сладкодумна пътечка към родния език. За подготвителна група на детската градина
 • Любопитна пътечка към математиката. За подготвителна група на детската градина
 • Табло по математика за 1 клас
 • Табло по математика за 1 клас
 • Задачи по математика за бързоуспяващи ученици за 1 клас
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 1 клас
 • Задачи по математика за 1 клас
 • Учебно помагало по математика за 1 клас
 • Комплект нагледни средства по математика за 1 клас
 • Математика за 2 клас
 • Табло по математика за 2 клас - Геометрия
 • Табло по математика за 2 клас - Алгебра
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 2 клас
 • Учебно помагало по математика за 2 клас
 • Задачи по математика за 2 клас
 • Тетрадка по математика за 2 клас – Част 2
 • Тетрадка по математика за 2 клас – Част 1
 • Математика за 3 клас
 • Задачи по математика за бързоуспяващи ученици за 3 клас
 • Книга за учителя по математика за 2 клас
 • Табло по математика за 3 клас - Геометрия
 • Табло по математика за 3 клас - Алгебра
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 3 клас
 • Учебно помагало по математика за 3 клас
 • Учебно помагало по математика за 3 клас - СИП
 • Какво знам в края на 3 клас
 • Учебна тетрадка по математика за 3 клас - 2 част
 • Учебна тетрадка по математика за 3 клас - 1 част
 • Книга за учителя по математика 3 клас
 • Математика за 4 клас
 • Табло по математика за 4 клас. Естествени числа
 • Табло по математика за 4 клас. Геометрични фигури
 • Задачи по математика за бързоуспяващи ученици за 4 клас
 • Учебно помагало по математика за 4 клас
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 4 клас
 • Учебна тетрадка по математика за 4 клас - част 2
 • Учебна тетрадка по математика за 4 клас - част 1
 • Математиката - логика, знания, успехи. Помагало за състезания и олимпиади за 4. клас
 • Тетрадка №1 по математика за 1. клас /ново издание/
 • Тетрадка №2 по математика за 1. клас /ново издание/
 • Тетрадка №3 по математика за 1. клас /ново издание/
 • Книга за учителя по математика за 1. клас
 • Задачи по математика за бързоуспяващи ученици за 1 клас
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 1 клас
 • Задачи по математика за 1 клас
 • Учебно помагало по математика за 1 клас
 • Табло по математика за 2 клас - Геометрия
 • Табло по математика за 2 клас - Алгебра
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 2 клас
 • Учебно помагало по математика за 2 клас
 • Задачи по математика за 2 клас
 • Математика за 3 клас
 • Задачи по математика за бързоуспяващи ученици за 3 клас
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 3 клас
 • Учебно помагало по математика за 3 клас
 • Учебно помагало по математика за 3 клас - СИП
 • Какво знам в края на 3 клас
 • Задачи по математика за бързоуспяващи ученици за 4 клас
 • Учебно помагало по математика за 4 клас
 • Тестове и самостоятелни работи по математика за 4 клас
 • Математиката - логика, знания, успехи. Помагало за състезания и олимпиади за 4. клас
 • Тетрадка №1 по математика за 1. клас /ново издание/
 • Тетрадка №2 по математика за 1. клас /ново издание/
 • Тетрадка №3 по математика за 1. клас /ново издание/