Информация
Информация
Сиела
Колибли
Сиела
Кибеа
алекс софт
Колибри
Новини
Български език за 7. клас

Български език за 7. клас

0 гласа
Корична цена: 20,00лв.
Цена: 18,00лв.
 

Описание

чебният материал е представен ясно, достъпно и конкретно в 27 урока, разпределени в пет раздела: Общуване и текст, Изречението и неговият състав, Думата като лексикална единица, Думите като части на речта, Моите текстове. 
В раздела Общуване и текст се обръща внимание на особеностите на медийните и художествените текстове. Учениците се научават да ги разпознават, сравняват, редактират и използват в своята речева практика.
Във втория раздел Изречението и неговият състав се дава лингвистична информация за видовете сложни съставни изречения, за правилата за тяхната уместна употреба и пунктуация. Тук, както и в целия учебник са използвани допълнителни колони като Важно, Нещо повече и Припомни си, които подпомагат усвояването и затвърдяването на учебния материал.
Третият раздел Думата като лексикална единица запознава учениците по достъпен и развлекателен начин с важни въпроси, като контекст на думата, лексикална съчетаемост на думите, фразеологични словосъчетания и др.
Части на речта, вид на глагола, наклонение, съвместна употреба на глаголните времена и наклонения са някои от въпросите, разгледани в четвъртия раздел Думите като части на речта. Упражненията и тук са много и разнообразни и позволяват езиковите понятия и норми да се усвояват лесно и с разбиране.
В петия раздел Моите текстове са дадени полезни насоки за водене на дискусия, за анализ на художествен текст, за писане на съчинение, молба, сиви и др.
Новото преработено издание на учебника е съобразено с „Официален правописен речник на българския език” 2012 г. Благодарение на мненията и препоръките на учителската колегия са отстранени някои пропуски и грешки, текстовете са осъвременени и са прибавени нови упражнения.  
В най- избирания комплект за 7. клас са включени две учебни тетрадки, които помагат да се преодолеят трудностите при ограмотяването на учениците с помощта на десетки упражнения по правопис и пунктуация, а също така и „Книга за учителя” с насоки за успешна и ползотворна работа.

АВТОРИ: Милена Васева, Весела Михайлова

Основа:21 см
Височина:29 см
ISBN:978-954-01-28
Език: български
Корица: Меки корици
Брой страници: 124
Издателство:ПРОСВЕТА
Категории: Учебници и помагала, Книги

Коментари за книгата